Luisteren naar God

Stiltevieringen in de vastentijd: lauden en vespers

Pasen en Goede Vrijdag zijn de belangrijkste christelijke feesten op de kerkelijke kalender. De zes weken die er aan vooraf gaan, worden de veertigdagen- of vastentijd genoemd. Een tijd van inkeer, versobering, meditatie en gebed.  De gezamenlijke kerken in Culemborg bieden in deze tijd op maandag gelegenheid tot verstilling en gebed in de lauden- en vesperdiensten. Ook wordt er aandacht gevraagd voor het steunen van goede doelen.

Lauden
Traditioneel is de lauden het ochtendgebed. In de veertigdagentijd organiseert een werkgroepje elke maandagochtend een viering, waarin stilte en persoonlijke overdenking van een Psalm centraal staat. Een gelegenheid om de week te beginnen met een kwartier verstilling: in stilte luisteren naar muziek om ook innerlijk stil te worden, zodat je kunt luisteren naar wat God door een Psalm tot je te zeggen heeft. Dat kan je inspireren tot gebed.
Gedurende de Stille of Goede Week, de week voor Pasen vinden er zelfs elke dag – van maandag tot en met zaterdag – lauden plaats om stil te staan bij het lijden van Christus en het lijden in de wereld.

Na afloop van elk ochtendgebed is er koffie en thee en gelegenheid om te ontbijten (zelf meenemen) in de zaal naast de kerk.

Locatie: Oudkatholieke Kerk, Varkensmarkt 18, Culemborg
Tijd: 6 maart t/m 3 april, elke maandag  07:15 uur (-07:35 uur)
10 t/m 14 april, elke dag 07:15 uur (-07:35 uur)
15 april, 8:30 uur

Vespers
Voor wie het ochtendgebed te vroeg is, is er het avondgebed, de vesper. De Culemborgse Raad van Kerken organiseert op de maandagavonden in de vastentijd de oecumenische vesperdiensten.
De voorbereidingsgroep heeft de oecumenische vesper geheel vernieuwd. Zo kun je vooraf genieten van zachte luistermuziek. Ook is er veel ruimte voor overdenking in stilte. Er wordt geëxperimenteerd met beurtzang, waarbij de coupletten van het lied  – begeleid door orgel – als een antwoordpsalm gezongen worden. Ook de opstelling in de kerk is  anders dan voorheen, namelijk die van een kloosterlijk avondgebed. De Raad van Kerken hoopt zo nieuw publiek- en met name ook  jongeren – aan te spreken.

Locatie: Oudkatholieke Kerk, Varkensmarkt 18, Culemborg
Tijd: 6 maart t/m 10 april, elke maandag  19:15 uur (-19:45 uur)

U bent van harte welkom bij het ochtend – en/of avondgebed op maandag. De Culemborgse Raad van Kerken wenst u een mooie en zinvolle voorbereiding op Pasen toe!


bidden met de bijbelZelf ontdekken wat stilte voor jou en/of je geloof kan betekenen? Of hoe je kunt leren om te “bidden met de Bijbel”? Check Op zoek naar God in de stilte (een EO-Levensles).

Schuiven naar boven