De 99 namen van Allah

 1. ALLAH - God (in al zijn Majesteit)
 2. ar-Rahman - de Meest Barmhartige
 3. ar-Rahim - de Meest Genadevolle
 4. al-Malik - de Absolute Heerser
 5. al-Quddus - de Heilige
 6. as-Salam - de Bron van Vrede
 7. al-Mu'min - de Beschermer van Geloof
 8. al-Muhaymin - de Beschermer en Beheerder
 9. al-'Aziz - de Machtige
 10. al-Jabbar - de Onweerstaanbare
 11. al-Mutakabbir - de Majesteuze
 12. al-Khaliq - de Schepper
 13. al-Bari' - de Schepper met het vermogen om al het bestaande van de ene toestand naar de andere te veranderen.
 14. al-Musawwir - de Vormgever
 15. al-Ghaffar - de Vergever van de zonden van Zijn dienaren keer op keer.
 16. al-Qahhar - de Onderwerper
 17. al-Wahhab - de Gever
 18. al-Razzaq - de Schenker van onderhoud
 19. al-Fattah - de Opener
 20. al-'Alim - de Alwetende
 21. al-Qabid - de Samentrekker
 22. al-Basit - de Verruimer
 23. al-Khafid - de Vernederaar
 24. al-Rafi' - de Verheffer
 25. al-Mu'izz - de Schenker van Eer
 26. al-Mudhill - de Onteerder
 27. as-Sami' - de Alhorende
 28. al-Basir - de Alziende
 29. al-Hakam - de Rechter
 30. al-'Adl - de Rechtvaardige
 31. al-Latif - de Subtiele
 32. al-Khabir - de Bewuste
 33. al-Halim - de Verdraagzame
 34. al-'Azim - de Grote
 35. al-Ghafur - de Meest Vergevingsgezinde
 36. ash-Shakur - de Dank Aanvarende
 37. al-'Ali - de Allerhoogste
 38. al-Kabir - de Bezitter van Grootheid
 39. al-Hafiz - de Beschermer
 40. al-Muqit - de Onderhouder
 41. al-Hasib - de Opsteller van - de Rekening
 42. al-Jalil - de Sublieme
 43. al-Karim - de Edelmoedige
 44. ar-Raqib - de Waakzame
 45. al-Mujib - de Verhoorder
 46. al-Wasi' - de Alomvattende
 47. al-Hakim - de Wijze
 48. al-Wadud - de Liefhebbende
 49. al-Majid - de Luisterrijke
 50. al-Ba'ith - de Opwekker van - de Doden
 51. ash-Shahid - de Getuige
 52. al-Haqq - de Waarheid
 53. al-Wakil - de Gevolmachtigde
 54. al-Qawiy - de Sterke
 55. al-Matin - de Standvastige
 56. al-Waliy - de Beschermende Vriend
 57. al-Hamid - de Prijzenswaardige
 58. al-Muhsi - de Optekenaar
 59. al-Mubdi' - de Voortbrenger
 60. al-Mu'id - de Hersteller
 61. al-Muhyi - de Levengevende
 62. al-Mumit - de Levenontnemer
 63. al-Hayy - de Eeuwiglevende
 64. al-Qayyum - de Zelfbestaande
 65. al-Wajid - de Vinder
 66. al-Majid - de Nobele
 67. al-Wahid - de Unieke
 68. as-Samad - de Onafhankelijke
 69. al-Qadir - de Machtige
 70. al-Muqtadir - de Meest Machtige
 71. al-Muqaddim Degene die Bevordert
 72. al-Mu'akhkhir - de Vertrager
 73. al-Awwal - de Eerste
 74. al-Akhir - de Laatste
 75. az-Zahir - de Openlijke
 76. al-Batin - de Verborgene
 77. al-Waali - de Legeerder
 78. al-Muta'ali - de Meest Verhevene
 79. al-Barr - de Bron van Alle Goedheid
 80. at-Tawwab - de Berouwaanvaardende
 81. al-Muntaqim - de Vergelder
 82. al-'Afuw - de Schenker van Vergiffenis
 83. ar-Ra'uf - de Milde
 84. Maliku-l-Mulk - de Bezitter van Soevereiniteit
 85. Dhu'-Jalali wa'l-ikram - de Heer van Glorie en Eer
 86. al-Muqsit - de Billijke
 87. al-Jami' - de Verzamelaar
 88. al-Ghani - de Zelftoerijkende
 89. al-Mughni - de Verrijker
 90. al-Mani'eh - de Verhinderaar
 91. ad-Darr - de Brenger van Nood
 92. an-Nafi'eh - de Begunstiger
 93. an-Nur het Licht
 94. al-Hadi - de Gids
 95. al-Badi'eh - de Blijvende
 96. al-Baqi' - de Eeuwige
 97. al-Warith - de Erfgenaam
 98. ar-Rashid - de Gids naar het Juiste Pad
 99. as-Sabur - de Geduldigenaar boven