Zoeken naar wijsheid

Bijbelse thema’s

De Bijbel is geen encyclopedie waarin je onder een trefwoord alles vindt, wat er over een onderwerp bekend is. Voor een groot deel zijn het verhalen: geschiedenissen van mensen, die op de één of andere manier met God in  contact stonden. Zij vertelden over God en hun levensverhaal laat zien, hoe zij met God leefden. Soms opstandig, soms volgzaam. Soms twijfelend, dan weer toegewijd. Een worsteling. Het is knap lastig als de God in wie je gelooft onzichtbaar is en afwezig lijkt.

In veel verhalen komen dezelfde onderwerpen ter sprake. Maar telkens heel fragmentarisch. Op deze pagina’s probeer ik van een aantal onderwerpen de fragmenten bij elkaar te plaatsen, zodat er een completer beeld ontstaat.

Schuiven naar boven