Zoeken naar wijsheid

Het wekenfeest – een geschenk aan God

De instelling van het feest Vanaf het Feest van de Eersteling, ons Paasfeest, dat daags na de sabbat van het Pesachfeest werd gevierd, telden de Joden ofwel zeven volle weken. Op de dag na de zevende sabbat, de vijftigste dag, werd het wekenfeest gevierd. Het was een , het begin van de tarweoogst. De eerste dag[…]

Feest van de eersteling

Het begin van een grote oogst Bij de Israëlieten begon het godsdienstige jaar met een feestweek, Pesach, waarin feitelijk gevierd werden: Pascha, het Feest van het ongedesemde brood en het opdragen van de . Bij het Pascha werd een lam geofferd en er werd teruggedacht aan de verlossing uit Egypte, symbool voor de verlossing van[…]

Schuiven naar boven