Sefirat Ha’omer

De christelijke feesten Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren hebben alle hun oorsprong in de cyclus van de Joodse feesten – eigenlijk: de Feesten van de Heer. In de Joodse traditie is er tussen Pasen en Pinksteren nog een soort feest, of in elk geval een dagelijks terugkerende ceremonie, in de tijd tussen Pasen en Pinksteren:[…]

Kaarsen, oliebollen en cadeautjes

De maand december staat bekend als feestmaand. Met de bijbehorende decemberstress! Het Joodse volk viert een ander feest, Chanoeka. Als je er oppervlakkig naar kijkt, lijkt het wel een mix van de feesten die in ons land traditioneel gevierd worden: Sinterklaas, Kerst, de jaarwisseling. Chanoeka Dit feest, dat niet in de Bijbel. maar in de[…]

Pesach

De Joden vieren drie keer per jaar een godsdienstig feest. Ieder die dat kan, trekt naar Jeruzalem. Tot het jaar 70 van onze jaartelling, omdat de tempel in Jeruzalem de centrale plaats van de festiviteiten was. Ook Jezus trok met zijn discipelen meerdere malen naar Jeruzalem om daar deze feesten mee te vieren. De laatste[…]

Pinksteren – een geschenk aan God

De instelling van het feest Het Pinksterfeest zoals dat door de christelijke kerk gevierd wordt, is eigenlijk een voortzetting van het Joodse Wekenfeest of Sjavoeot. Vanaf het Feest van de Eersteling, ons Paasfeest, dat gevierd werd op de dag na de sabbat van het Pesachfeest werd gevierd, telden de Joden ofwel zeven volle weken. Op de[…]

Feest van de eersteling

Het begin van een grote oogst Bij de Israëlieten begon het godsdienstige jaar met een feestweek, Pesach, waarin feitelijk gevierd werden: Pascha, het Feest van het ongedesemde brood en het opdragen van de . Bij het Pascha werd een lam geofferd en er werd teruggedacht aan de verlossing uit Egypte, symbool voor de verlossing van[…]

Schuiven naar boven