Zoeken naar wijsheid

Kaarsen, oliebollen en cadeautjes

De maand december staat bekend als feestmaand. Met de bijbehorende decemberstress! Het Joodse volk viert een ander feest, Chanoeka. Als je er oppervlakkig naar kijkt, lijkt het wel een mix van de feesten die in ons land traditioneel gevierd worden: Sinterklaas, Kerst, de jaarwisseling. Chanoeka Dit feest, dat niet in de Bijbel. maar in de[…]

Pinksteren – een geschenk aan God

De instelling van het feest Het Pinksterfeest zoals dat door de christelijke kerk gevierd wordt, is eigenlijk een voortzetting van het Joodse Wekenfeest of Sjavoeot. Vanaf het Feest van de Eersteling, ons Paasfeest, dat gevierd werd op de dag na de sabbat van het Pesachfeest werd gevierd, telden de Joden ofwel zeven volle weken. Op de[…]

Feest van de eersteling

Het begin van een grote oogst Bij de Israëlieten begon het godsdienstige jaar met een feestweek, Pesach, waarin feitelijk gevierd werden: Pascha, het Feest van het ongedesemde brood en het opdragen van de . Bij het Pascha werd een lam geofferd en er werd teruggedacht aan de verlossing uit Egypte, symbool voor de verlossing van[…]

Schuiven naar boven