De Ichthusgemeente steunt onder meer het Bijbelgenootschap Israël. En velen van ons dragen het Joodse volk een warm hart toe. Waarom is dat eigenlijk zo? Tijd om daar eens wat gedachten over te delen.

De Bijbel is een Joods Boek, geschreven door Joodse profeten en apostelen. Het waren Joodse geleerden die Gods Woord nauwkeurig hebben overgeschreven en van generatie op generatie hebben overgeleverd. Dat geldt ook voor het Nieuwe Testament: geschreven door Joodse mensen, hoewel één van hen (Lucas) een Griekse vader had. En de hoofdpersoon is een Jood, met in de eerste plaats een boodschap voor Joodse mensen. Maar ook een boodschap van redding voor de hele wereld.
Jozef, de zoon van de aartsvader Jacob, die als onderkoning van Egypte, zowel Egypte als de omringende landen redde van de hongersnood, kreeg een nieuwe naam: Safenat Paneach (wat betekent: Redder van de wereld). Deze naam of titel past nog beter bij de meerdere van Jozef, de hoofdpersoon in de beide delen van de Bijbel (de Tenach, het zgn. “Oude Testament”, en het Nieuwe Testament): Jesjoea haMashiach (Jezus Messias/Christus)! Hij is het “Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt (Johannes 1:29)

Joodse zending

We hebben de Bijbel te danken aan Joodse mensen. En dat het evangelie wereldwijd is verspreid, danken we aan het feit, dat degenen die het als eerste gehoord hebben – allemaal Joden – zich niet tot Israël beperkt hebben. Joodse apostelen en evangelisten hebben onvermoeibaar zending bedreven om ook ons deelgenoot van de vreugdevolle boodschap te maken. Dat gebeurde vaak onder barre omstandigheden. Hoe Paulus en zijn Joodse medewerkers dat alles hebben kunnen volbrengen? Hun antwoord luidt: “de liefde van Christus dringt ons” (2Korintiërs 5:14).

De Bijbel voor Israël

Het zou eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn, dat wij, christenen, Gods Woord ook willen delen met Joodse mensen. Hoe zullen zij in hun Messias geloven van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze geloven zonder iemand die predikt (Romeinen 10:12-14).
Een eerste stap kan zijn, hen een (hele) Bijbel in hun eigen taal te geven. Het is immers hun geestelijk erfgoed. Door Gods Woord kunnen ze kennismaken met de aan hen beloofde Messias.

Liefde en respect voor het volk Israël

Er zijn verschillende organisaties in Nederland, die zich uit liefde en respect inspannen voor Gods volk en hen op diverse manieren bijstaan:

  • Stichting Hadderech – al in 1928 opgericht. Hadderech betekent: De Weg, een naam die komt uit Johannes 14:6, waar de Messias zegt: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij.” De naam herinnert ook aan Handelingen 9:2, waar gezegd wordt dat Paulus de mensen “van die weg” gevangen wilde nemen. De naam “christenen” bestond nog niet eens. Hadderech heeft als “ondertitel”: De Nederlandse Vereniging van Jesjoea Hammasjiach Belijdende Joden. Hadderech biedt Messiasbelijdende Joden een plek om elkaar te ontmoeten, samen het geloof in de Messias te vieren en samen de Schrift te bestuderen.
  • Stichting Steun Messiasbelijdende Joden doet wat de naam al aangeeft: materiële en geestelijke steun verlenen aan Messiasbelijdende Joden in Israël. Die hulp omvat allerlei diaconale projecten – een gaarkeuken, hulptransporten (de Messiasbelijdende gemeenten ontfermen zich om de armen in de samenleving), een school, verslavingshulp, een inloophuis, bejaardenzorg. Maar ook geestelijke toerusting – een uitgeverij, het Israel Bible College, het Bijbelgenootschap Israël. En tenslotte ondersteunt de stichting plaatselijke Messiasbelijdende gemeenten in Israël, die zich inspannen om het evangelie uit te dragen.
  • Stichting Israël en de Bijbel stelt zich twee doelen. Ze wil graag christenen in Nederland uit de Bijbel onderrichten over Gods plan met Israël. Dat is een gevoelig onderwerp, dat mede door de polarisatie in een veelal Israël-vijandige pers nogal controversieel is. Daarnaast spant ze zich in om tweetalige tweetalige bijbeluitgave te publiceren en (wereldwijd) te verspreiden. Op de ene pagina staat altijd het Hebreeuws en op de tegenoverliggende bladzijde een landstaal, het Oude Testament is beschikbaar in negen, het Nieuwe Testament in dertien talen: Hebreeuws-Nederlands, Duits, Engels, Frans, Arabisch, Italiaans, Spaans, Portugees, Hongaars, Russisch, Jiddisch, Roemeens en Ivriet (modern Hebreeuws). De Bijbels worden door veldwerkers verspreid, zowel op straat alsook via synagogen, bibliotheken en Joodse instellingen.

Enkele reacties op de Bijbelverspreiding:

“Ik ben op zoek naar een Hebreeuws-Russische Bijbel en nu staan jullie hier met een boekentafel!” zegt een Joodse man verrast. Snel trekt hij zijn portemonnee. “Nee”, zeggen we: “het is een geschenk, u mag hem zo meenemen”. De Russische man begrijpt er niets van. Zo’n mooie Tenach en Nieuw Testament en ook nog eens helemaal gratis!
New York

“Wat bijzonder dat ik jullie vlak voor mijn vertrek naar Israël tegenkom”, zegt een Joodse dame. Vol verwondering bladert ze de Hebreeuws-Spaanse Tenach door en ziet dan ook het Nieuwe Testament liggen. “Waarom geven jullie ook het Nieuwe Testament. Dat is toch voor katholieken?” Snel slaan we het Evangelie van Mattheüs open en laten haar aan de hand van een paar teksten zien hoe Joods het Nieuwe Testament is (Matt. 1:1; 10:5, 6;15:24). Met deze – voor haar – nieuwe onthulling neemt ze blij het Nieuwe Testament mee om het verder te onderzoeken.”
Zuid-Amerika

Een veldwerker: “Toen ik een Joodse man vertelde dat we zijn volk liefhebben, moest ik het speciaal herhalen voor zijn kinderen, omdat ze zich zo gehaat voelen. We bemoedigden hen door ze vanuit hun eigen Boek te wijzen op de Messias. Dankbaar namen ze een Bijbel in ontvangst.”
Nederland

Bronnen:

De Nederlandse Vereniging van Jesjoea Hammasjiach Belijdende Joden
Israël en de Bijbel
Steun Messiasbelijdende Joden

Gods Woord voor Gods volk
Getagd op:     

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.