God houdt het klein

Of je nu een nieuw product op de markt brengt, of een film of theaterproductie, je doet altijd hetzelfde: je zet een grote reclamecampagne op en je probeert belangrijke personen in de media in te schakelen om bekendheid aan je product te geven. Het Kerstfeest laat zien, dat God de dingen anders aanpakt.

Het zit al in de lofzang van Maria verborgen: “Heersers stoot hij van hun troon en wie gering is geeft hij aanzien. Wie honger heeft overlaadt hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen” (Lucas 2:52,53).

Hoofd- en bijrollen

Maar het wordt helemaal duidelijk, als de Romeinse keizer en zijn onderkoning in Jeruzalem tot figuranten gemaakt worden in het kerstverhaal. Zonder dat de keizer er erg in heeft, wordt hij gebruikt om Jozef en Maria op het juiste moment in Betlehem te brengen, waar hun kind geboren moet worden. En ook koning Herodes figureert in het verhaal, door de wijzen de weg te wijzen, naar de Koning, die hijzelf nooit te zien zal krijgen.

Tegenover deze hooggeplaatsten staan herders. Eenvoudige lieden, ruw volk, niet erg in aanzien bij hun tijdgenoten. Niet alleen worden zij bezocht door engelen en horen ze als eersten over de geboorte van de Koning der koningen, ze krijgen ook de opdracht om die boodschap wereldkundig te maken. Wij zouden er anderen voor uitkiezen, mensen die van PR kaas gegeten hebben, die daarvoor opgeleid zijn, die goed liggen bij het grote publiek.

Weerloos

Zo gaat het in het evangelie verder. Van Jezus was gezegd, dat hij het was die het volk (en alle andere volken) zou redden van hun zonden (Matteüs 1:21). Maar hij zou dat niet doen vanuit een positie van macht en aanzien. Hij werd geboren in een stal en zou aangeduid worden als het Lam van God, dat de zonden der wereld wegneemt (Johannes 1:29). En als een weerloos schaap werd hij naar de slacht geleid. Maar zo droeg hij de schuld van velen en nam hij het voor zondaars op (Jesaja 53:7,12).

Dwaas

Paulus zou zeggen, dat Gods methode weliswaar dwaas is in de ogen van mensen, maar tegelijk veel effectiever dan alle menselijke wijsheid en inspanningen bij elkaar (1 Korintiërs 1:21-25). Hij kiest ervoor om het zwakke te gebruiken. Maar wie zich zwak weet, kan juist bruikbaar zijn in Gods werk om de boodschap van redding en vrede uit te dragen omdat God aan zulke mensen een open deur geeft (Openbaring 3:8).

God koos er niet voor om het nieuws van Jezus’ geboorte, noch dat van zin dood en opstanding, van de daken te schreeuwen. Hij koos eenvoudige mensen uit – herders, vissers – die eenvoudig aan ieder die het horen wilde vertelden, wat ze gezien hadden, of eigenlijk: wie ze gezien hadden!

Vrijgevig

Wat een bemoediging zit hierin. Soms zou ik willen, dat ik grote verhalen kon vertellen over wat God voor iedereen zichtbaar in mijn leven doet. Wat zou ik graag een stadion vol mensen willen toespreken en door mijn redenaarstalent willen bewegen om in Jezus te geloven. Ik zou de fantasie willen hebben om een aansprekende actie te ontketenen, waarmee in één keer iedereen in mijn woonplaats of in het hele land het evangelie zou horen, begrijpen en willen omarmen. Al zitten er allerlei haken en ogen aan zulke wilde plannen, het is natuurlijk een prachtige droom, die misschien wel ontspruit uit de goedgeefsheid van God, die wil dat alle mensen gered worden.

Laat je hart spreken

Maar de Heer zegt: “Ik houd van wat in de ogen van mensen klein, onaanzienlijk, zwak is – dat wil Ik gebruiken”. Dat geeft mij moed: niet mijn kracht, niet mijn inspanningen, maar Gods Geest. Het hart van de ander is het best te bereiken, als ik klein word, zo klein, dat die ander in mijn hart, in mijn leven kan kijken en de uitwerking van Gods liefde ziet. ’t Is net als bij de herders en nog meer bij de vissers: het verhaal dat ze Jezus ontmoet en in hun hart gesloten hadden, had in zichzelf voldoende kracht. Het is een verhaal, dat eigenlijk alleen van hart tot hart doorgegeven kan worden!

Herders of herauten?
Getagd op:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.