Geheimenissen van Gods Koninkrijk

Voordat we het onderwijs van de Heer Jezus over het Koninkrijk overdenken aan de hand van de gelijkenissen uit Matteüs 13, is het goed om na te denken over de betekenis van het woord “mysterie” of “geheimenis” (NBG51) of “verborgenheid” (Statenvertaling). Want in dit hoofdstuk gaat het over de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen.[…]

Het Koninkrijk in gelijkenissen

Gelijkenissen van Jezus Jezus spreekt met zijn discipelen veel over de komst van het Koninkrijk. Hij doet dat dikwijls in de vorm van “gelijkenissen” of “parabels”. Dat zijn korte verhaaltjes die zijn publiek direct herkent. Ze dienen als illustratie om Gods gedachten te verduidelijken. Zo zet Jezus de omstandigheden uiteen waaronder dat Koninkrijk op aarde[…]

Het koninkrijk Gods

Heb jij wel eens moeite bij het lezen van de gelijkenissen uit het Nieuwe Testament? Ze gaan steevast over het Koninkrijk van God of het Koninkrijk de hemelen. Maar wat betekenen deze verhalen nu eigenlijk? Hoe moet je ze interpreteren? Zijn daar regels voor of zijn we overgeleverd aan onze fantasie? In het boek “Het[…]

Schuiven naar boven