Geestelijke strijd (1)

Het leven op aarde gaat niet altijd over rozen. Je krijgt te maken met allerlei moeilijke en pijnlijke dingen: soms loop het anders dan je wenst en heb je vreselijk veel pech; soms val je jezelf tegen; soms doen anderen je veel pijn. Je kunt daardoor gaan twijfelen aan jezelf, aan de mensen om je heen, zelfs aan God of aan je geloof. Hoe houd je bij al die dingen het hoofd boven water?

De Bijbel heeft het over een geestelijke strijd die we moeten voeren, waarbij als tegenstanders worden genoemd: ‘kwade geesten in de hemelsferen’. Dat klinkt angstaanjagend. Moeten we strijd leveren met de boze? Zo ja, hoe wordt die dan gevoerd en is er in die strijd overwinning mogelijk?

Het begin van de strijd

Toen God het resultaat van zijn scheppingswerk zag, was hij tevreden over het resultaat: de aarde was heel goed. Helaas is dat niet zo gebleven, omdat de boze, ook wel aangeduid als satan of duivel, er op uit was om Gods werk teniet te doen.
Hij wekte de suggestie dat God niet te vertrouwen was; dat je zonder God meer kon bereiken. De eerste mensen gaven gehoor aan zijn leugen en aten van de boom van kennis van goed en kwaad – de enige boom waarvan God gezegd had dat ze er niet van mochten eten.
Sindsdien leven we in een ‘gebroken’ wereld. Doordat de band met de levende God verbroken is, functioneert op aarde bijna niets meer op de manier die God bedoelde. Daar hebben we uiteindelijk allemaal in verschillende gradaties mee te maken.

Bij de term geestelijke strijd gaat het om de strijd die gaande is in de geestelijke wereld, misschien kun je zeggen: in ons denken. Satan, de overste van de wereld, had het denken van de mensen zo beïnvloed, dat ze zich afsloten voor God. De gevolgen daarvan worden op verscheidene manieren ervaren:

Aanvechtingen

Wat doe je als je geconfronteerd wordt met je eigen tekortkomingen en zonden? Het voelt als een aanklacht en uit schaamte probeer je jezelf te verschuilen, net als het eerste mensenpaar deed.
Zoiets lees je ook in een visioen van de profeet Zacharia.  Hij zag de Israëlitische hogepriester Jozua staan, die bekleed was met vuile kleren. Satan is in dit visioen degene die de aandacht op die vuile kleren richt. Jozua en Zacharia voelen zich hopeloos, want hij heeft wel gelijk. Jozua is ongeschikt om bij God te horen en z’n gevoel van onmacht is deprimerend ….
Wie kent dit soort aanvechtingen niet? Je voelt je waardeloos en alles wat je doet lijkt zinloos.

Verleiding door valse leringen

Van de Bijbel, het Woord van God, wordt gezegd dat het de Waarheid is, omdat de hele Bijbel gaat over Jezus, die zegt dat hij de weg en de waarheid en het leven is. Maar veel religies die een andere weg tot God propageren, lijken een grotere aantrekkingskracht op de mensen te hebben, dan de Bijbel. Paulus noemt ze valse leringen of ‘leringen van boze geesten’.

Verleiding tot zonde

In het begin van de menselijke geschiedenis verleidde satan de mens om alleen dat te doen, wat hem in zijn eigen opinie voordeel leek te schenken. Dat is nog steeds een belangrijk criterium bij de keuzes die we dagelijks maken. Maar stemmen onze keuzes altijd overeen met Gods bedoeling, die samengevat wordt in een paar woorden: God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf?
Deze vorm van geestelijke strijd wordt vermeld in Handelingen 5:3. Ananias was door satan verleid om eer van mensen te zoeken.

Natuurlijk is satan niet rechtstreeks bij elke zonde betrokken. Sinds Adam en Eva zijn alle mensen vervreemd van het leven dat God bedoelde. We trekken ons niet veel aan van (Gods) geboden. En we hebben zoveel voorbeelden van mensen die zonder God leven, dat we het gewoon vinden om onafhankelijk te zijn.

Ongeluk en ziekte

In de Bijbel wordt een episode uit het leven van Job beschreven. Hij krijgt te maken met ziekte en ongeluk, die veroorzaakt worden door satan. Keer dit nou niet om, alsof satan de hand heeft in elke situatie waarin ziekte en ongeluk een rol spelen. Door de zondeval leven we immers in een gebroken wereld, waarin heel veel niet meer functioneert zoals God het gewild heeft.
Maar ongeluk en ziekte kunnen je wel doen twijfelen aan je eigenwaarde (‘waarom overkomt dit mij?’), aan God (‘Als er een god bestaat, dan ….’) of aan de zin van het bestaan (‘het dient allemaal nergens voor ….’).  Dan wordt het leven wel erg somber voor je.

Vervolging

Christenen moeten er ook rekening mee houden dat ze vervolgd kunnen worden om hun geloof. Vervolging, maar ook de angst daarvoor, kan je bang maken om er openlijk voor uit te komen dat je bij Jezus hoort. Dat is ook één van de onderdelen van de geestelijke strijd: je geen angst laten aanjagen.

In al deze facetten van de geestelijke strijd mag je het oog richten op Jezus en je vasthouden aan zijn belofte: “Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld“. Hoe de omstandigheden van je leven ook zijn!

Het leven is niet volmaakt
Getagd op: