Geestelijke strijd (5)

Door de gedachte aan een geestelijke strijd tegen boze machten kun je in een kramp schieten, waardoor je overal boze geesten ziet. Bij jezelf en bij anderen. Hoe ga je nu op een verstandige manier met dit onderwerp om en met situaties waarin je vermoedt, dat jij of anderen te maken hebben met een directe interventie van satan in hun leven?

Geen verantwoording afschuiven

Ook al hebben allerlei omstandigheden invloed op je leven, ook al doen andere mensen je van alles aan, ook al speelt de boze misschien een rol – ieder mens is en blijft verantwoordelijk voor zijn eigen daden.

Als je christen bent geworden, waak er dan voor om je niet teveel met zonden en de strijd daartegen bezig te houden. Ga niet in je eigen leven graven naar alles wat verkeerd kan zijn, maar richt je op het positieve dat God in je wil bewerken door Jezus.
Dat gaat des te meer op voor zonden van ons voorgeslacht. Wat weten we eigenlijk van hen? Zoek niet naar wat er in hun leven allemaal verkeerd geweest kan zijn. Wie dat doet, loopt gevaar zijn eigen verantwoordelijkheid te ontlopen en alleen zijn voorouders verantwoordelijk te houden voor de ellende waarin hij verkeert.

Geef ook niet teveel ‘eer’ aan satan geven. Als er sprake is van zonde, ben je alleen zelf verantwoordelijk. Schuif dat niet af op de duivel. En leer om ontspannen de omstandigheden van je leven te aanvaarden alsof ze door God gegeven zijn. Ook al is in een enkel geval satan de directe veroorzaker van je leed (zoals bij Job!), richt je aandacht op je Heer, die zich ook in die situaties wil openbaren en die in staat is te troosten en te sterken.

Concrete stappen

Welke concrete stappen kun je zetten, als je vermoedt dat er in jouw leven of bij iemand anders occulte invloeden zijn? Er zijn eigenlijk twee situaties mogelijk: je hebt je met occulte dingen bezig gehouden of…  niet.

Als er duidelijk sprake is van contacten met het occulte

Als je bewust of onbewust met occulte zaken bezig geweest bent, kan dat een zware schaduw over je leven leggen. Als je je niet van dergelijke contacten bewust bent, zal God daar duidelijkheid over geven als je er, eventueel samen met anderen, voor bidt. Daarna kan de zonde worden beleden en kun je besluiten Jezus in je leven toe te laten en te breken met de occulte wereld en haar praktijken. Soms moet dat ook materieel gebeuren, bijvoorbeeld door toverboeken te verbranden (Handelingen 19:19). Alles wat een invalspoort voor het rijk der duisternis was, werd toen door de gelovigen uit hun leven en huizen weggedaan.

De Bijbel geeft geen voorbeelden van gedeeltelijke of gefaseerde bevrijding. Als na bekering en gebed om bevrijding de klachten dezelfde blijven, moet de conclusie zijn, dat die klachten niet het gevolg waren van contacten met het occultisme. Daar is dan onderstaande op van toepassing.

Als er géén verband is met occulte praktijken

Het kan zijn dat je bang bent dat het boze geesten zijn die je plagen. Maar als je niet aanwijsbaar contact met het rijk van de duisternis hebt gehad, moet de conclusie zijn, dat er andere oorzaken zijn voor de genoemde klachten. Dan kan ik je vanuit de Bijbel bemoedigen en zeggen, dat er wat God betreft geen belemmering is tussen God en jou. Ook al ben je niet in staat Gods liefde en nabijheid te ervaren, toch is God heel dichtbij. En in de kerk vindt je ook mensen die dichtbij willen zijn en en je kunnen omringen met de liefde en warmte die je nodig hebt. Vraag hen om geregeld voor je te bidden.

Tegelijkertijd wil ik je stimuleren om medische of maatschappelijke hulp te zoeken. Want die heb je waarschijnlijk nodig, om te leren omgaan met alles wat het functioneren zo moeilijk maakt – de omstandigheden, traumatische ervaringen in het verleden of eigen (lichamelijke of psychische) zwakheden.

Tot slot

We zijn geroepen om één te zijn met de Zoon van God (1 Korintiërs 1:9). Hij is onze vrede! Richt daarom je ogen op Hem, zodat Hij je meer en meer zal reinigen. Dat wil Hij immers, zodat je onberispelijk, zonder vlek of rimpel voor Hem zult staan (Efeziërs 5:26,27). Dat is helemaal zijn werk. Ga staan in de vrijheid!

Staan in de vrijheid
Getagd op:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.