Er staan woorden in de Bijbel waaraan je niet al te veel aandacht geeft, omdat het wel aardige informatie bevat, maar niet wezenlijk van belang lijkt te zijn. Neem het woord “linnen”. Je maakt er o.a. kleren van en als zodanig komt het ook in de Bijbel voor. Maar toen ik er een tijdje over nadacht waarom dat zo nadrukkelijk wordt vermeld, bleek het toch meer in te houden, dan aanvankelijk gedacht.

Fijn linnen brengt scheiding

Toen Israël uit Egypte getrokken was, wilde God graag bij de Israëlieten wonen (Exodus 25:8). Zij woonden in tenten, dus liet God ook voor Zichzelf een tent bouwen. Eén van de materialen die daarvoor bijeengebracht werden, was “getweernd (of: getwijnd) fijn linnen” (Exodus 25:4). “Getweernd” (NBG51) of “getwijnd” (NBV) zegt iets over de sterkte van het materiaal,  “fijn” over de soepelheid van de stof.

Dit linnen werd gebruikt voor de omheining van de tabernakel (Exodus 27:9), zodat er scheiding was tussen de tabernakel en het volk. Ook het voorhangsel (Exodus 26:31), de eigenlijke deur van Gods huis, werd van linnen gemaakt, waardoor de weg naar het eigenlijke heiligdom voor de Israëlieten gesloten was (Hebreeën 9:8).

Het linnen vertelt hier een verhaal: God is heiligheid en rechtvaardig en niet benaderbaar door de mensen, die sinds de zondeval niet heilig en rechtvaardig zijn.

Het linnen nodigt uit

Het fijne linnen werd ook gebruikt om kleren voor de priesters te maken, zowel het staatsiegewaad van de Hogepriester (Exodus 28:4,5) als zijn onderkleren (Exodus 28:39).

Het doel van het priesterschap wordt heel kort omschreven: Aäron zal de schuld dragen opdat de Israëlieten welgevallig zijn voor de Here (Exodus 28:38). Het linnen gedragen door de priester verkondigt zo ook de genade van God, die een priester heeft aangewezen om plaatsvervangend de zonden te dragen!

Zijn onderkleren, de eenvoudige linnen mantel, overigens de gewone dracht voor de overige priesters (Exodus 29:8), droeg de Hogepriester op de Grote Verzoendag, als Hij het heiligdom binnenging om verzoening te doen voor de zonden van het volk. Als hij daarmee klaar was, trok hij het staatsiegewaad aan om zich zo aan het volk te tonen.

De begrafenis van Christus

Toen Jezus begraven werd, werd Hij in zuiver linnen gewikkeld. Alle evangeliën vermelden dit feit (Mattheüs 27:59, Marcus 15:46; Lucas 23:53; Johannes 19:40)! ’t Is alsof ze willen zeggen: deze man, die door Romeinen en Joden als een misdadiger naakt aan een kruis werd gehangen en bespot, was De Hogepriester, die de zonden in zijn lichaam op het hout gedragen heeft!

Toen Jezus stierf scheurde het linnen voorhangsel van boven naar beneden. De weg naar het heiligdom werd door God Zelf geopend. Toen de Heiland opstond, werden de linnen windsels keurig opgevouwen terzijde gelegd (Lucas 20:5-7). Ze hadden hun functie gehad, het grote werk van de verzoening was klaar. Hij heeft ons door één offerande eens en voor altijd volmaakt (Hebreeën 10:14). Christus had dat linnen kleed niet meer nodig. Hij zou voortaan bekleed zijn met heerlijkheid en eer (Hebreeën 2:9).

De nieuwe kleren van de gelovigen

De Bijbel vertelt ons ook iets over het “einde” van de heilsgeschiedenis. Gods volk wordt getoond als een bruid, bekleed met blinkend, wit en smetteloos fijn linnen (Openbaring 19:6-8,14), waarvan gezegd wordt dat ze de rechtvaardige daden uitbeelden.

Het resultaat van het werk van Jezus is, dat wij op Hem gaan lijken. Ons leven wordt geheiligd en houdt een uitnodiging aan anderen in. Maar herkennen wij ons in die spiegel? En zo niet: moeten we ons dan meer inspannen om heiliger te worden en anderen te bereiken?

Maar hoe doe je dat eigenlijk? Groeien in geloof en heiligheid is niet het resultaat van onze inspanning. Het is het werk van Jezus, die Zich voor ons heeft overgegeven om ons stralend, zonder vlek of rimpel, heilig en onbesmet aan de Vader voor te stellen (Efeziërs 5:26,27). Als we onszelf een spiegel voorhouden en vlekken en rimpels ontdekken, zegt God ons dat we nog wat meer oefening nodig hebben om te leren wandelen met onze Heiland. Hij gaf Zichzelf op Golgota om ons met God te verzoenen. En na zijn opstanding zet Hij Zich in om zijn werk in ons te voltooien, tot het bij zijn terugkeer volmaakt is.

foto: Das Heiligtum Gottes in der Wüste Sinai (Christliche Verlagsgesellschaft Dillenburg)

Linnen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.