Zo rond Pinksteren denken we altijd extra na over het werk van de Heilige Geest. Omdat in het verhaal van Pinksteren de Geest werd uitgestort en zo duidelijk zichtbaar werkte, roept dat soms verlangens op naar meer werking van de Heilige Geest in onze tijd. Daar is niets mis mee. Maar we moeten wel helder krijgen, waaraan we de werking van de Heilige Geest herkennen. Zijn dat wonderlijke gebeurtenissen zoals op het Pinksterfeest in Jeruzalem (Handelingen 2)? Of verlangen we naar de wonderen zoals die het optreden van de apostelen af en toe begeleidden? Of nog wat anders?

Kijkend naar het werk van de Geest onderscheiden we in de Bijbel twee (of misschien drie) dingen:

Gaven en talenten van de Geest

In de Bijbel vind je een paar “lijstjes” met gaven van de Geest. In de eerste plaats zijn dat mensen met een bijzondere taak: apostelen, profeten, evangelisten, herder en leraars. Daarnaast vinden we lijstjes met bepaalde “vaardigheden”, zoals verkondigen van wijsheid, het overdragen van kennis (Romeinen 12:6-8).

Maar bij deze vaardigheden worden er ook enkele genoemd, die je misschien eerder zou aanmerken als “talenten”, natuurlijke, aangeboren bekwaamheden, die niet direct door de Geest bewerkt (hoeven te) worden. Dat onderscheid lijkt met niet erg nuttig, omdat ook deze vaardigheden ons door God geschonken zijn en Hij er door zijn Geest gebruik van wil maken. Vandaar dat ik ze ook gewoon rangschik onder de gaven van de Geest.

Bij de gaven van de Geest moeten we bedenken, dat die gaven op zich niet het belangrijkste zijn. Gaven worden gegeven met een doel: “wie naar geestelijke gaven streeft, moet trachten uit te munten tot stichting van de gemeente“ (vgl. 1 Korintiërs 14:12). De gaven die de Geest geeft, zijn niet bedoeld voor de ontvanger, maar om de ontvanger in staat te stellen anderen te dienen: “In iedereen is de Heilige Geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente” (1 Korintiërs 12:7). “Gebruik de gave die u van God ontvangen hebt om anderen te helpen“ (1 Petrus 4:10).

De vrucht van de Geest

Niet alle gelovigen ontvangen dezelfde gaven (of talenten). We zijn allemaal verschillend, hebben allemaal verschillende taken en worden daarom verschillend toegerust. Maar alle gelovigen worden wel geacht dezelfde vrucht van de Geest dragen. De vrucht van de Geest is “liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing” (Galaten 5:22).

Iemand gebruikte eens een mooi voorbeeld om duidelijk te maken dat gaven niets over ons zeggen, maar alles over de gever. Denk aan een kerstboom die vol hangt met glimmende ballen, slingers en lampjes. Mooie boom, alleen zo dood als een pier! Denk daarnaast aan een appelboom, die vol hangt met vruchten. Die zeggen wel iets over de boom! De boodschap is duidelijk. Gaven? Prima! Zeker belangrijk. Maar dit komt niet in plaats van de vrucht van de geest. Vruchten moeten groeien. Daar is tijd en aandacht voor nodig. Snoeien, bemesten, water geven, enz.

Jezus heeft gezegd, dat de Vader mensen verheerlijkt wordt in mensen die veel vrucht dragen (Johannes 15:8). De gaven stellen niet veel voor als je de vrucht van de Geest mist: “Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn” (1 Korintiërs 13:1-2). De aanwezigheid of het gebruik van geestelijke gaven maakt ons niet tot geestelijke mensen. Niet onze gaven maken ons tot geestelijke mensen, maar onze gezindheid: “Laat die gezindheid in u zijn, die ook in Jezus Christus was” (Filippenzen 2:5).

De ideale gemeente

Geen enkele plaatselijke gemeente is volmaakt. Maar het ideaalbeeld van de gemeente wordt het meest benaderd als mensen elkaar helpen de gaven en talenten die God gaf te ontdekken en te ontwikkelen . We verblijden ons over de gaven in het leven van de ander en moedigen elkaar aan om daarmee God en elkaar te dienen en te helpen. Zo dragen we veel vrucht en verheerlijken we God.

 

Gaven, talenten en vruchten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.