Pesach

De Joden vieren drie keer per jaar een godsdienstig feest. Ieder die dat kan, trekt naar Jeruzalem. Tot het jaar 70 van onze jaartelling, omdat de tempel in Jeruzalem de centrale plaats van de festiviteiten was. Ook Jezus trok met zijn discipelen meerdere malen naar Jeruzalem om daar deze feesten mee te vieren. De laatste[…]

Feest van de eersteling

Het begin van een grote oogst Bij de Israëlieten begon het godsdienstige jaar met een feestweek, Pesach, waarin feitelijk gevierd werden: Pascha, het Feest van het ongedesemde brood en het opdragen van de . Bij het Pascha werd een lam geofferd en er werd teruggedacht aan de verlossing uit Egypte, symbool voor de verlossing van[…]

Feesten in het Oude Testament

De Feesten van Israël Het volk Israël kent een aantal feesten. Een aantal is in de loop der geschiedenis toegevoegd om belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van het volk te gedenken, zoals bijvoorbeeld Chanoeka, Purim en Simchat Thora (Vreugde der wet). Maar een aantal feesten is door God zelf ingesteld en worden dan ook in[…]

Het reinigingsoffer – geen zondaar meer

De omgang van de Israëlieten met God werd gekenmerkt door offers, die aan God gebracht werden. Die lieten zien, dat het niet vanzelfsprekend was, dat mensen met God omgingen. Sinds de zondeval was er een barrière die geslecht moest worden. Alle offers vormden een verwijzing naar het ene grote en volmaakte offer, dat ooit de[…]

Het vredeoffer – leven met God

De omgang van de Israëlieten met God werd gekenmerkt door offers, die aan God gebracht werden. Die lieten zien, wat er nodig was om de relatie tussen de mensheid en God te herstellen. Sinds de zondeval was er een barrière die afgebroken moest worden. Alle offers vormden een verwijzing naar het ene volmaakte offer, dat[…]

Het graanoffer – volmaakte toewijding

Beschrijving van het offer Naast het brandoffer kon de Israëliet een brengen. Het bestond uit fijn meel of fijngewreven graankorrels, met olie, reukwerk en zout, maar zonder gist of honing. Het kon worden klaargemaakt op verschillende manieren: gewoon als meel of als geroosterde aren met fijngewreven graankorrels, overgoten met olie, maar ook gekookt of gebakken[…]

Het brandoffer – volmaakte toewijding

Beschrijving van het offer Het eerste vrijwillige offer dat beschreven wordt, is het . De Israëliet kon een stier, een geit of een schaap of zeven duiven offeren. Daardoor was het zelfs voor de armsten onder het volk mogelijk om hun liefde voor God in dit vrijwillige offer uit te drukken. Het dier moest helemaal[…]

Het hersteloffer – komt het weer goed tussen ons?

De omgang van de Israëlieten met God werd gekenmerkt door offers, die aan God gebracht werden. Die lieten zien, dat het niet vanzelfsprekend was, dat mensen met God omgingen. Sinds de zondeval was er een barrière die geslecht moest worden. Alle offers vormden een verwijzing naar het ene grote en volmaakte offer, dat ooit de[…]

Leviticus

Het boek Leviticus wordt bij het bijbellezen vaak overgeslagen. De beschrijving van de godsdienstige rituelen van Israël kan ons blijkbaar niet zo boeien. Toch heeft het ons veel te vertellen over het leven met God. Deze aantekeningen geven geen tekst-voor-tekst-verklaring bij dit bijbelboek. Ik heb geprobeerd enkele hoofdlijnen aan te geven en er een paar[…]

Schuiven naar boven