Zoeken naar wijsheid

Het wekenfeest – een geschenk aan God

De instelling van het feest Vanaf het Feest van de Eersteling, ons Paasfeest, dat daags na de sabbat van het Pesachfeest werd gevierd, telden de Joden ofwel zeven volle weken. Op de dag na de zevende sabbat, de vijftigste dag, werd het wekenfeest gevierd. Het was een , het begin van de tarweoogst. De eerste dag[…]

Feest van de eersteling

Het begin van een grote oogst Bij de Israëlieten begon het godsdienstige jaar met een feestweek, Pesach, waarin feitelijk gevierd werden: Pascha, het Feest van het ongedesemde brood en het opdragen van de . Bij het Pascha werd een lam geofferd en er werd teruggedacht aan de verlossing uit Egypte, symbool voor de verlossing van[…]

Het graanoffer – volmaakte toewijding

Beschrijving van het offer Naast het brandoffer kon de Israëliet een brengen. Het bestond uit fijn meel of fijngewreven graankorrels, met olie, reukwerk en zout, maar zonder gist of honing. Het kon worden klaargemaakt op verschillende manieren: gewoon als meel of als geroosterde aren met fijngewreven graankorrels, overgoten met olie, maar ook gekookt of gebakken[…]

Leviticus

Het boek Leviticus wordt bij het bijbellezen vaak overgeslagen. De beschrijving van de godsdienstige rituelen van Israël kan ons blijkbaar niet zo boeien. Toch heeft het ons veel te vertellen over het leven met God. Deze aantekeningen geven geen tekst-voor-tekst-verklaring bij dit bijbelboek. Ik heb geprobeerd enkele hoofdlijnen aan te geven en er een paar[…]

Schuiven naar boven