God of Allah?

Dienen moslims en christenen dezelfde God? Religie wordt door sommigen gezien als een onuitputtelijke bron van kwaad. Om hun geloof bestrijden mensen elkaar – katholieken en protestanten in Noord-Ierland, moslims en christenen in Oost-Timor. ’t Zijn maar een paar voorbeelden. Voor mensen die in Jezus’ voetsporen willen treden en alle mensen willen liefhebben, is het[…]

De Koran en de Bijbel

Overeenkomsten en verschillen 1. Openbaring van de Allerhoogste Als we de Bijbel en de Koran vergelijken, ontdekken we een aantal overeenkomsten: Voor moslims is de Koran een boek dat de grootheid en goedheid van Allah beschrijft. Allah toont zijn wil in dat boek, dat als een richtlijn voor zowel het individu als de samenleving beschouwd[…]

De Islamitische theologie

Mohammeds beginselverklaring Mohammed gaf zijn volgelingen geen complete theologie of uitgewerkte leerstellingen. In de Koran vinden we een soort theologische beginselverklaring: “O gij die gelooft, gelooft in God en Zijn boodschapper en in het Boek dat Hij Zijn boodschapper heeft geopenbaard, en in het Boek, dat Hij voordien openbaarde. En wie God en Zijn engelen[…]

Mohammed, grondlegger van de Islam

Het ontstaan van de islam De namen van godsdiensten verwijzen dikwijls naar een persoon of een land dat bij het ontstaan van de stroming een belangrijke rol heeft gespeeld. Het christendom draagt de naam van Jezus Christus, het boeddhisme ontleent z’n naam aan Gautama Boeddha; het Jodendom ontleent z’n naam aan Juda, een stam in[…]

De tekst van de Koran

Omar en Aboe Bakr …. Er zijn verschillende opvattingen. Sommige tradities over de oorsprong van de Koran wijzen Aboe Bakr aan als instrument om Mohammeds openbaringen in geschreven vorm te bewaren. Het verhaal gaat, dat na de zwaarbevochten overwinning op Musailimah, Omar ibn al-Khattab (de latere kalief Omar), opmerkte dat veel van de moslims die[…]

De Ridda-oorlogen

De opvolging van de profeet Spoedig nadat Aboe Bakr Mohammed was opgevolgd, braken er problemen uit, die de eenheid en stabiliteit van de nieuwe gemeenschap en natie bedreigden. Verscheidene stammen van Hejaz en Nejd kwamen in opstand tegen de kalief en het nieuwe systeem. Sommigen weigerden de zakat, de aalmoezen-belasting, te betalen, hoewel ze overigens de religie van Mohammed[…]

Het ontstaan van de Koran

Van polytheïsme naar monotheïsme Tot de tijd van Mohammed werden er in godsdienst van de Arabische stammen vele goden en afgoden aanbeden. In veel gevallen werd een mannelijke (maan)god, genaamd Hubal, ook aangeduid met de titel Allah, en een godin genaamd Allat, gewijd aan de zon, vereerd; overigens samen met allerlei andere hogere wezens. Mohammed[…]

Schuiven naar boven