Zoeken naar wijsheid

God of Allah?

Dienen moslims en christenen dezelfde God? Religie wordt door sommigen gezien als een onuitputtelijke bron van kwaad. Om hun geloof bestrijden mensen elkaar – katholieken en protestanten in Noord-Ierland, moslims en christenen in Oost-Timor. ’t Zijn maar een paar voorbeelden. Voor mensen die in Jezus’ voetsporen willen treden en alle mensen willen liefhebben, is het[…]

De Kaäba

Het heiligdom in Mekka De Kaäba (ka’aba, ka’bah) is een kubusvormig stenen gebouw (ca. 12 × 10 × 15 meter) in de grote moskee Masjid Al Haram in Mekka. Het is het centrale heiligdom van de islam en staat ook bekend als Beit Allah (“Huis van Allah”). Geschiedenis Voor de tijd van Mohammed was Mekka[…]

De Islamitische theologie

Mohammeds beginselverklaring Mohammed gaf zijn volgelingen geen complete theologie of uitgewerkte leerstellingen. In de Koran vinden we een soort theologische beginselverklaring: “O gij die gelooft, gelooft in God en Zijn boodschapper en in het Boek dat Hij Zijn boodschapper heeft geopenbaard, en in het Boek, dat Hij voordien openbaarde. En wie God en Zijn engelen[…]

De tekst van de Koran

Omar en Aboe Bakr …. Er zijn verschillende opvattingen. Sommige tradities over de oorsprong van de Koran wijzen Aboe Bakr aan als instrument om Mohammeds openbaringen in geschreven vorm te bewaren. Het verhaal gaat, dat na de zwaarbevochten overwinning op Musailimah, Omar ibn al-Khattab (de latere kalief Omar), opmerkte dat veel van de moslims die[…]

De Ridda-oorlogen

De opvolging van de profeet Spoedig nadat Aboe Bakr Mohammed was opgevolgd, braken er problemen uit, die de eenheid en stabiliteit van de nieuwe gemeenschap en natie bedreigden. Verscheidene stammen van Hejaz en Nejd kwamen in opstand tegen de kalief en het nieuwe systeem. Sommigen weigerden de zakat, de aalmoezen-belasting, te betalen, hoewel ze overigens de religie van Mohammed[…]

Islam

Er wordt heel wat gezegd over moslims en de islam, al of niet in combinatie met extremisme en fundamentalisme. Velen maken zich bezorgd, dat de islam het christendom in Nederland of West-Europa zal verdringen. Maar er wordt wel veel over moslims geroepen, maar niet op een manier waaruit blijkt, dat men de religie waarover men[…]

Schuiven naar boven