Gods nieuwe wereld: zijn koninkrijk

In de verhalen over Jezus kom je het steeds tegen: er komt een nieuwe wereld, Gods nieuwe wereld. In oudere vertalingen wordt daar de term “koninkrijk” voor gebruikt: het Koninkrijk van God of het Koninkrijk der hemelen. Maar tegelijk lijkt het soms ook, alsof die nieuwe tijd al aangebroken is. Wat is dat eigenlijk: Gods[…]

Korte geschiedenis van Gods Koninkrijk

Aan het begin van zijn loopbaan vertelt Jezus dat het koninkrijk van God, nabij is. Dezelfde boodschap, die ook Johannes de Doper kort daarvoor verkondigd had. Dat koninkrijk van God, ook wel aangeduid als Koninkrijk der hemelen, komt steeds terug in het evangelie en ook in de nieuwtestamentische brieven. Maar wat wordt daarmee nu precies[…]

Schuiven naar boven