Zoeken naar wijsheid

Korte geschiedenis van Gods Koninkrijk

Aan het begin van zijn loopbaan vertelt Jezus dat het koninkrijk van God, nabij is. Dezelfde boodschap, die ook Johannes de Doper kort daarvoor verkondigd had. Dat koninkrijk van God, ook wel aangeduid als Koninkrijk der hemelen, komt steeds terug in het evangelie en ook in de nieuwtestamentische brieven. Maar wat wordt daarmee nu precies[…]

Pesach

De Joden vieren drie keer per jaar een godsdienstig feest. Ieder die dat kan, trekt naar Jeruzalem. Tot het jaar 70 van onze jaartelling, omdat de tempel in Jeruzalem de centrale plaats van de festiviteiten was. Ook Jezus trok met zijn discipelen meerdere malen naar Jeruzalem om daar deze feesten mee te vieren. De laatste[…]

God of Allah?

Dienen moslims en christenen dezelfde God? Religie wordt door sommigen gezien als een onuitputtelijke bron van kwaad. Om hun geloof bestrijden mensen elkaar – katholieken en protestanten in Noord-Ierland, moslims en christenen in Oost-Timor. ’t Zijn maar een paar voorbeelden. Voor mensen die in Jezus’ voetsporen willen treden en alle mensen willen liefhebben, is het[…]

De Koran en de Bijbel

Overeenkomsten en verschillen 1. Openbaring van de Allerhoogste Als we de Bijbel en de Koran vergelijken, ontdekken we een aantal overeenkomsten: Voor moslims is de Koran een boek dat de grootheid en goedheid van Allah beschrijft. Allah toont zijn wil in dat boek, dat als een richtlijn voor zowel het individu als de samenleving beschouwd[…]

Schuiven naar boven