Ik zal jullie vissers van mensen maken

Jezus : ‘Kom achter Mij, en Ik zal u vissers van mensen maken!’ (Matteüs 4:19) We weten niet of ze Jezus al eerder ontmoet hadden en zijn boodschap kenden. Maar op het horen van die woorden laten Petrus en een paar van zijn collega-vissers een heleboel dingen los: hun werk, hun netten, hun schepen en[…]

Sefirat Ha’omer

De christelijke feesten Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren hebben alle hun oorsprong in de cyclus van de Joodse feesten – eigenlijk: de Feesten van de Heer. In de Joodse traditie is er tussen Pasen en Pinksteren nog een soort feest, of in elk geval een dagelijks terugkerende ceremonie, in de tijd tussen Pasen en Pinksteren:[…]

Geheimenissen van Gods Koninkrijk

Voordat we het onderwijs van de Heer Jezus over het Koninkrijk overdenken aan de hand van de gelijkenissen uit Matteüs 13, is het goed om na te denken over de betekenis van het woord “mysterie” of “geheimenis” (NBG51) of “verborgenheid” (Statenvertaling). Want in dit hoofdstuk gaat het over de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen.[…]

Het Koninkrijk in gelijkenissen

Gelijkenissen van Jezus Jezus spreekt met zijn discipelen veel over de komst van het Koninkrijk. Hij doet dat dikwijls in de vorm van “gelijkenissen” of “parabels”. Dat zijn korte verhaaltjes die zijn publiek direct herkent. Ze dienen als illustratie om Gods gedachten te verduidelijken. Zo zet Jezus de omstandigheden uiteen waaronder dat Koninkrijk op aarde[…]

Het koninkrijk Gods

Heb jij wel eens moeite bij het lezen van de gelijkenissen uit het Nieuwe Testament? Ze gaan steevast over het Koninkrijk van God of het Koninkrijk de hemelen. Maar wat betekenen deze verhalen nu eigenlijk? Hoe moet je ze interpreteren? Zijn daar regels voor of zijn we overgeleverd aan onze fantasie? In het boek “Het[…]

Gods nieuwe wereld: zijn koninkrijk

In de verhalen over Jezus kom je het steeds tegen: er komt een nieuwe wereld, Gods nieuwe wereld. In oudere vertalingen wordt daar de term “koninkrijk” voor gebruikt: het Koninkrijk van God of het Koninkrijk der hemelen. Maar tegelijk lijkt het soms ook, alsof die nieuwe tijd al aangebroken is. Wat is dat eigenlijk: Gods[…]

Schuiven naar boven