Pinksteren – een geschenk aan God

De instelling van het feest Het Pinksterfeest zoals dat door de christelijke kerk gevierd wordt, is eigenlijk een voortzetting van het Joodse Wekenfeest of Sjavoeot. Vanaf het Feest van de Eersteling, ons Paasfeest, dat gevierd werd op de dag na de sabbat van het Pesachfeest werd gevierd, telden de Joden ofwel zeven volle weken. Op de[…]

Schuiven naar boven