Pinksteren – zendingsfeest

In de Bijbelverhalen over Jezus en zijn discipelen bemerk je als oplettende lezer soms een spanning tussen wat Jezus zei over zijn (toekomstige) werk en wat zijn discipelen verwachtten dat Jezus zou gaan doen.

Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in de gesprekken die Jezus met zijn leerlingen had over zijn lijden en sterven. Daar snapten zij helemaal niets van. Op de momenten dat Jus het daarover had, hield hun dat zo bezig, dat ze zelfs niet hoorden, dat Hij niet alleen over zijn sterven sprak, maar ook over zijn opstanding uit de dood.

Messiasverwachting

Dat had alles te maken met hun verwachting: zij dachten dat Jezus kwam om Koning van Israël te worden en Gods volk te bevrijden van de heidense overheersers, die al een eeuw of vier de baas waren in Israël – achtereenvolgens de Babyloniërs, de Perzen, de Grieken en uiteindelijk de Romeinen. Ze zien in Jezus de beloofde Messias-Koning. Hoe kan hij hen bevrijden van de Romeinen, als hij sterft? In hun plaatje past geen smadelijke dood.

Ze zijn niet de eersten die met dit soort vragen worstelen. Ook de profeten uit het Oude Testament hebben hiermee te maken gehad. Ze stuitten op tegenstrijdige teksten omtrent de Messias: “Wat die redding inhoudt, trachtten de profeten te achterhalen toen ze profeteerden over de genade die u ten deel zou vallen. Zij probeerden vast te stellen op welke tijd en op welke omstandigheden Christus’ Geest, die in hen werkzaam was, doelde toen deze hun zei dat Christus zou lijden en daarna in Gods luister zou delen” (1 Petrus 1:10-11). Aan de ene kant een overwinnende Vorst die tot in eeuwigheid zal regeren, een aan de andere kant een lijdende Knecht van de Heer. Probeer die beelden maar eens met elkaar te verzoenen.

Is de verwachting dat de Messias Koning zal zijn dan een kwestie van een verkeerde interpretatie? Nee, dat zeker niet. Dat blijkt wel bij de hemelvaart van Jezus. Jezus is gedurende 40 dagen verschenen aan zijn leerlingen om met hen over het Koninkrijk van god te spreken. Zij vragen Hem daarna op de man af of Hij nu dan het koninkrijk voor Israël gaat herstellen. Blijkbaar heeft het onderwijs van Jezus hun gedachten omtrent dat Koninkrijk niet veranderd, maar eerder versterkt. Ze zijn enthousiast en willen niets liever, dan dat het nú werkelijkheid wordt.

Het antwoord van Jezus op hun vraag is geen terechtwijzing. Het is geen verwijt  in de zin van: “Jullie hebben helemaal niet naar me geluisterd”. Nee, het is veel meer een aanmaning om niet voor God uit te rennen: “Dat komt wel, maar op de tijd die de Vader ervoor bepaald heeft. Jullie gaan nu eerst aan het werk door de kracht van Gods Geest” (Handelingen 1:7-8). Ze hoeven nog maar een paar dagen te wachten, dan zullen ze met de Geest gedoopt worden.

De profeten uit het Oude Testament zochten naar iets dat naar hun besef verborgen was en zich afspeelde tussen de beide hoogtepunten in de heilsgeschiedenis die zij zagen: het lijden van de Messias en zijn koningschap. Daarover was hun niets geopenbaard.

Een tipje van de sluier

Op de vraag van Jezus wat zijn leerlingen van Hem dachten, had Petrus gezegd: “U bent de Messias, de Zoon van de levende God” (Matteüs 16:16). Bij die gelegenheid had Jezus voor het eerst gezinspeeld op iets dat Hij zou gaan doen, waarover bij de profeten en zijn discipelen niets gezegd was: Hij gaat zijn kerk (of gemeente) bouwen! Een geheim, dat eeuwenlang verzwegen is gebleven (Romeinen 16:25). Het is niet bekend gemaakt aan vroegere geslachten (Efeziërs 3:3-5), het bleef een geheim, verborgen in God (Efeziërs 3:9).

De leerlingen van Jezus wisten ook nog niet wat er zou komen, hoewel Jezus een tipje van de sluier had opgelicht met zijn worden: “Ik zal mijn gemeente bouwen”. Maar ze worden bij hemelvaart al wel voorbereid op hun taak: Jullie zullen bekleed worden met kracht uit de hoge (Lukas 24:24), als de Heilige Geest over jullie komt (Handelingen 1:8). Kracht om te getuigen.

Dat roept een vraag op: hoe ben ik betrokken bij dit werk, dat Jezus blijkbaar doet, in afwachting van zijn koningschap over de gehele aarde?

Pinksteren – zendingsfeest
Getagd op:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.