Jezus – de onbegrepen verlosser

De zondag voor Goede Vrijdag en Pasen is de dag waarop de kerk nadenkt over de triomfantelijke intocht van Jezus in Jeruzalem, rijdend op een ezel. Wat gebeurt daar nu eigenlijk?

Het verhaal

Deze gebeurtenis uit het leven van Jezus wordt in elk van de vier evangeliën beschreven. We lezen het maar in de woorden van Matteüs: Matteüs 21:6-9

De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. De talloze mensen die voor hem uit liepen en achter hem aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!’

Begrijpen de mensen wat er gebeurt? Door de dingen die Hij doet, lijkt Jezus de door God gestuurde bevrijder. En ze roepen: Hosanna, wat betekent: Red ons toch. Maar aan de andere kant doet Jezus dingen die heel anders zijn dan de mensen verwachten.

Als koning gekroond

De Joden kenden de oude profeet die zei dat Gods koning, wanneer Hij naar Jeruzalem zou komen, ‘komt aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin‘ (Zacharia 9:9). Bij zijn intocht in Jeruzalem laat Jezus in alles zien, dat Hij de Zoon van David is, de koning die door God gestuurd was en waar al zolang op werd gewacht. Het was vanaf het optreden van Johannes de Doper al gezegd: Het Koninkrijk van God is nabij! Jezus is die koning en zal de troon bestijgen, gekroond in zijn eigen hoofdstad.

De mensen begrijpen het en zijn blij. Ze hopen bevrijd te worden van de vijand. Je kent de filmbeelden wel van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Mensen zwaaien uitzinnig van vreugde met vlaggen en iedereen is vrolijk. Zo gaat het ook bij deze intocht. Jezus is de door God gestuurde koning en is op weg om plaats te nemen op de troon. De mensen langs de weg maken vaandels van palmtakken en maken een prachtige loper van hun jassen. Een intocht de koning waardig.

Een dieper plan

Maar het loopt toch anders dan men denkt. Jezus is op weg naar zijn troon en Hij zal worden gekroond. Maar zijn troon wordt een vervloekt kruis en zijn kroon wordt gevlochten van takken vol dorens. Waar zijn de palmtakken? Waar is de loper? Waar is de euforie?

Het plan van God blijkt veel dieper te gaan. Jezus wordt niet alleen koning voor de Joden, maar koning van alles wat leeft! Jezus verlost niet in de eerste plaats van de Romeinse overheersers, maar van de onderdrukkende en verwoestende macht van de zonde.

Hebben de mensen zich dan vergist? Was het feestelijk onthaal een vergissing van de mensen? Nee, maar ze zagen alleen de problemen om zich heen en zagen het veel grotere probleem – in hun eigen hart – en het veel grotere plan van God – voor de hele wereld – over het hoofd.

Daardoor begrepen ze de woorden van Jezus niet en werden ze verrast door zijn handelwijze! Dat daagt me uit om de woorden en daden van Jezus niet al te intuïtief – geleid door mijn eigen behoefte op dat moment – uit te leggen, maar nog een keer extra te lezen en te vragen: “Wat wilt U me hiermee zeggen?” Want ik wil niet door oppervlakkig naar Jezus  te kijken en te luisteren de grootsheid van zijn wijsheid en de rijkdom van zijn verlossingswerk missen. Maar ik wil wel met Hem op weg zijn naar dat Koninkrijk dat komt – op Gods tijd en wijze.

Jezus – de onbegrepen verlosser

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.